فروش اقساطی امدادکول

شرایط خرید اقساطی:

 • اقساط 1 الی 12 ماهه
 • دریافت کمترین سود ماهیانه 2درصد
 • پیش پرداخت 40 درصد مبلغ فاکتور

مدارک مورد نیاز خرید اقساطی:

 • اصل و کپی از کارت ملی خریدار (و ضامن درصورت وجود شخص برای ضمانت)
 • اصل و کپی شناسنامه خریدار (و ضامن درصورت وجود شخص برای ضمانت)
 • فاکتور خرید کالا
 • گواهی اشتغال به کار یا پروانه کسب
 • چک کارمندی(کارمند + نامه اشتغال به کار)
 • چک آزاد (کپی پروانه کسب در مدت زمان پرداخت اقساط اعتبار داشته باشد)
 • پرینت 6 ماهه حساب چک(ضامن) برگه چک به تعداد مورد نیاز جهت تسویه اقساط
 • تاریخ فیش پرداختی با فاکتور کالا یکی باشد
 • فیش پرداختی 295/000 ریال
 • فیش پیش پرداخت (40 درصد مبلغ فاکتور)